Skip to content

Waarde

De impact van Digital Health op Quadruple Aim

Het Quadruple Aim model komt voort uit het eerdere Triple Aim model ontwikkeld door het Institue for Healthcare Improvement en voegt verbeter de ervaring van zorgverleners toe aan de bestaande drie dimensies. Hiermee onderschrijft het model de gedachte dat het bereiken van de maximale potentie van de drie domeinen alleen mogelijk is indien we ook de ervaring van zorgverleners verbeteren.

Verbeter patiënt ervaring

De patiënt ervaring wordt reeds als kwaliteitsindicator  gemeten. Patiënt ervaring staat centraal in de ontwikkeling van het Healthcare Continuüm. Eerder getransformeerde sectoren zoals de finance, retail en media hebben volledig ingezet op verhoging van productiviteit, efficiency en de consumentervaring om onderscheidend vermogen te ontwikkelen en klantbinding te vergroten. Ook binnen de zorg is dit domein volop in ontwikkeling en primair vanuit de zorgorganisatie gedreven. Dit geldt bijvoorbeeld bij de behandeling van Hemodialyse en ALS.

 

 

 

 

Patiënten met nierziekten ondergaan wekelijks (gemiddeld 3 keer per week een halve dag) een hemodialysebehandeling binnen het ziekenhuis hetgeen fysiek en emotioneel een grote impact heeft. Het zorgaanbod verbreden met Digital Health is bij uitstek geschikt omdat het een enorme positieve impact heeft op de ervaringen van de patiënt. Het doel is die patiënten die een stabiele historie hebben in de thuissituatie zelfstandig de behandeling uit te laten voeren. Hiervoor volgt de patiënt een 2 tot 3 maanden opleiding begeleid door een verpleegkundige. De patiënt leert zelfstandig de shunt aan te prikken, de dialysemachine klaar voor behandeling te maken, controles uit te voeren en problemen waar mogelijk op te lossen. Patiënten met voldoende ervaring en vaardigheden kunnen na een extra training zelfs tijdens de slaap de behandeling uitvoeren. 

De voordelen

 • Niet langer wekelijks naar het ziekenhuis hoeven komen maar vanuit een vertrouwde thuisomgeving dialyseren.
 • Eenvoudiger in te passen in het dagelijks leven.
 • Eigen verantwoordelijkheid.
 • Minder ruimte in het ziekenhuis nodig en verpleging kan meer tijd besteden aan patiënten die wel in het ziekenhuis de dialysebehandeling krijgen.

Overwegingen

 • Mogelijke aanpassingen aan thuissituatie en benodigde fysieke ruimte vereist.
 • Emotionele belasting van omgeving bij eventuele ondersteuning thuisbehandeling.
 • Patiënt voert niet langer dialysebehandelingen uit samen met andere patiënten. Samen behandelen kan emotionele verlichting bieden.

 

ALS is een chronische progressieve ziekte van de zenuwcellen waarbij de spieren geleidelijk aan uitvallen. Omdat de mobiliteit achteruitgaat hebben veel patiënten baat bij het reduceren van bewegingen richting het ziekenhuis. Om hierin te voorzien worden primair drie vormen van Telehealth toegepast. Videoconsultaties, zelf monitoren en NIV monitoren. Videoconsultaties betreffen consultaties  tussen patiënt en/of mantelzorger en de zorgprofessional door gebruik van een real time videoverbinding. Bij zelf monitoring voert de patiënt zelfstandig metingen uit en verstuurd de gegevens naar het medisch team. NIV monitoring houdt in dat de Non invasieve beademings (NIV) data van de patiënt op afstand wordt gemonitord en verstuurd naar het medisch team. 

De voordelen

 • Minder tijd in het ziekenhuis spenderen
 • Patiënt voelt meer regie en zelfvertrouwen
 • Verhoogd gevoel van veiligheid mede door monitoring
 • Verhoogd inzicht in remote monitoring data
 • Verlaging van kosten ziekenhuisopnamen
 • Lage technologische kosten ten opzichte van baten

Overwegingen

 • Snelheid en stabiliteit van draadloos internet
 • Balans vinden tussen Telehealth en de mogelijkheid om gevoelige onderwerpen 1 op 1 aan tafel te bespreken
 • Training voor eindgebruikers en gebruiksvriendelijke inzet van technologie

 

Verbeterde ervaring van zorgmedewerkers

Met de introductie van het Elektronische Patiënten en Cliënten dossiers is een belangrijke stap gezet in de standaardisatie van werkprocessen, en omzetting van  analoog naar digitaal.

Er is nog progressie te boeken in de gebruikersvriendelijkheid en verbeterde ondersteuning van het primaire proces. Gegevens moeten vaak dubbel of vaker ingevoerd worden en koppelingen met andere systemen ontbreken. Hierdoor besteed een arts 40% tijd aan administratie. 

Door koppelingen en interfaces per specialisatie op te zetten, interoperabiliteit te ontwikkelen en de inzet van zorgplatformen (verbonden met het EPD of ECD) kunnen de systemen intuïtiever worden doorontwikkeld en  wordt het eenvoudiger voor de zorgprofessional om oplossingen zoals Telehealth te gebruiken. 

 

Verhoog de zorguitkomsten

Digital Health kan de zorguitkomsten verhogen. Zowel op patiënt niveau als op populatie niveau.

Gepersonaliseerde zorg 

Met gepersonaliseerde zorg heeft de patiënt  keuze en controle op de organisatie en uitvoering van de zorg. Uitgangspunt is de behoefte van de patiënt.   

Population Health Management 

Met Population Health Management bundelen we patiënt data uit meerdere bronnen Real Time samen tot werkbare patiënt records, groeperen deze en gebruiken de uitkomsten om patiëntgroepen te monitoren. Op deze wijze kunnen we de Quadruple Aim voortgang monitoren en continue verbeteren.

Verlaag de zorgkosten

Op korte termijn is de grootste winst te halen door de productiviteit  te verhogen. Hiervoor dienen we eilanden te verbinden, informatie éénmalig weg te schrijven en de interface van de technologie beter aan te laten sluiten op de manier van werken. Door onderdeel te worden van het Healthcare Continuum wordt de Health Consumer verbonden met de zorgorganisaties. Hiermee kan de juiste zorg op de juiste plek plaatsvinden. 

Per fase van de Digitale Transformatie wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de verlaging van de zorgkosten. 

Omnify is de kennispartner voor Digital Health