Skip to content

Nieuws

Keuzehulp 

Keuzehulp voor implementatie van het meerjarenbeleidsplan van de zorgorganisatie:

– Business Case Digital Health & Digitale Transformatie
– Samen kiezen & implementeren
– Raamwerk Monitoren & Evalueren

Zorgorganisaties werken de maatschappelijke opgave voor toegang tot betaalbare passende zorg uit. Persoonsgerichte waardegedreven zorg, juiste zorg op de juiste plek en preventie zijn opgenomen in de beleidsplannen van de organisaties.

Na de eerste hekgolf van COVID-19 ontstond het inzicht dat de inzet van Digital health oplossingen noodzakelijk is en nam het gebruik toe. Vooral ook, omdat de volgende boeggolf er aan kwam en nog meer zou vragen van de bevolking en de zorg. Maar hoe kunnen we dit eerste momentum vasthouden en de maatschappelijke opgave ondersteunen? Want voor COVID-19 waren er vooral veel pilots. De waardepropositie en het monitoren en evalueren van de innovatieve Digital Health oplossingen was onduidelijk en of niet vergelijkbaar.

Hoe ontsluiten we het grote potentieel van Digital Health en de essentiële bijdrage aan een toekomstbestendige zorg?  Hoe gaan we de discussie aan met de interne organisatie, beleidsmakers en zorgverzekeraars? Hoe, wat en wanneer transformeer ik mijn zorginstelling?

Omnify heeft hiervoor het Omnify Waardenmodel ontwikkeld en toegepast samen met zorgorganisaties.       

Het Omnify Waardenmodel biedt het noodzakelijke inzicht om keuzes te kunnen maken en Digital Health oplossingen duurzaam te verankeren in het zorgproces.
– In het Omnify Waardenmodel worden de doelstellingen van de zorgorganisatie langs de Quadruple Aim dimensies uitgewerkt en met indicatoren meetbaar gemaakt.
– Vervolgens wordt de toegevoegde waarde van de gekozen Digital Health oplossingen beschreven in de Omnify Digital Health Business Case
– In onze aanpak verbindt procesconsulatie in de essentiële samenwerking van alle belanghebbenden.

Voor het eerst is het nu mogelijk om business case gedreven nieuwe bedrijfsmodellen en zorgconcepten af te stemmen bij de inrichting van het zorglandschap.