Skip to content

Nieuws

Inzet van Digital Health

De juiste inzet van digital health houdt rekening met verschillende dimensies; gezondheidsbevordering en ziektepreventie, patiëntveiligheid, ethiek, interoperabiliteit, intellectueel eigendom, gegevensbeveiliging (vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid), privacy, kosteneffectiviteit, patiëntbetrokkenheid en betaalbaarheid. Het moet mensgericht, op vertrouwen gebaseerd, empirisch onderbouwd, effectief, efficiënt, duurzaam, inclusief, rechtvaardig en gecontextualiseerd zijn. Zodat uiteindelijk digital health interventies  het profiel van de zorgorganisatie versterken.

Het vertalen van deze reis in een roadmap voor de komende maanden en jaren is voor de meeste zorgorganisaties lastig gebleken waardoor de vele digital health pilots en projecten zich beperking tot initiële use cases. Echter de strategische inzet van Digital Health en digitale transformatie ontbreekt.

De executie van een digital health strategie op basis van een roadmap is uitdagend omdat er onvoldoende keuzes worden gemaakt en bij de implementatie niet de verantwoordelijkheid en eigenaarschap op de plaats van de activiteiten wordt verlegd.

Omnify heeft de Digitale Transformatie geconcretiseerd in drie fases. Een gestructureerde aanpak waarmee Digital Health wordt verankerd in het primaire proces.
Deze gedetailleerde aanpak modelleert de patiëntgerichte processen binnen het zorgcontinuüm en vormt de basis voor een succesvolle inzet van Digital Health.