Skip to content

Frequently Asked Questions

Lees hier meer over digital health en waarom het belangrijk is.

De IT strategie is een beschrijving en aanpak om met inzet van informatie en technologie waarde te creëren voor een organisatie. Deze wordt veelal separaat van de bedrijfsstrategie ontwikkeld.

Met de Digital Health strategie wordt het eindpunt en de roadmap patiënt georiënteerd en zorgverlener gedreven ontwikkeld.  

Wanneer de IT Strategie vernieuwd dient te worden ontwikkelen we deze en voegen daarbij de inzet van Digital Health toe.

Zorgorganisaties ontbreekt het vaak aan een duidelijke horizon (waarop inzetten) en meerjaren roadmap om Quadruple Aim te implementeren. De Digital Health Strategie dwingt ons keuzes te maken en antwoorden te vinden zodat we organisatiebreed aan de slag gaan.

Door technologie voor ons te laten werken en naar de mens te brengen kunnen we het individu centraal stellen en meer tijd behouden voor menselijke en persoonlijke zorg.

Digital Health gaat niet alleen over Kunstmatige Intelligentie of Real Time Health. Het gaat in de eerste plaats om het verbinden van zorgverleners onderling en met patiënten, verhoging van de productiviteit en plezier in werk. Zelfs als hiervoor geen financiële ruimte is, is het belangrijk de business case en roadmap zo concreet mogelijk te ontwikkelen zodat gesprekken met zorgverzekeraars en banken over incentivering en onderhandeling van condities gevoerd kunnen worden.

Met de ontwikkeling van het Healthcare Continuüm zal gezond leven en preventie de basis vormen van het zorgstelsel waarmee een ieder effectief gezondheid consumeert. De term patiënt wordt gehanteerd vanaf diagnose tot herstel.

Omnify hanteert een moderne vorm van samenwerking. Dit betekent dat wij op locatie bij onze klanten of digitaal werken. Hiermee geven we invulling aan onze filosofie.
Daarnaast draagt dit bij aan een lage overhead zodat Omnify  breed inzetbaar is.

Omnify onderscheid zich door patiënt georiënteerd en zorgverlener gedreven het eindpunt, de strategie en roadmap te ontwikkelen.  Met deze aanpak kunnen organisaties keuzes maken. Onze aanpak is  praktisch en sterk op de realisatie gericht.

Reguliere assesments onderzoeken de volwassenheid van IT en presenteren 5 niveau’s van volwassenheid op verschillende onderdelen. Het nut hiervan in relatie tot Digital Health is beperkt doordat er onvoldoende inzicht ontstaat op afdelingsniveau. Ook is de aanpak zelden liniear zoals voorgesteld bij reguliere volwassenheidsassesments.  Klik hier voor meer informatie over het Omnify Digital Health assesment.