Skip to content

Nieuws

De evolutie van eHealth naar Digital Health

Één van de meest gestelde vragen is waarom wij onderscheid maken tussen eHealth en Digital Health en waarom dit belangrijk is. Om dit te begrijpen moeten we kort ingaan op het ontstaan van eHealth en de overgang naar  Digital Health.

 

eHealth
Vanaf 1960 ontstonden initiatieven om medische modules toe te voegen aan financiële systemen voor betalingen en rekeningen. In 1999 werd voor het eerst eHealth beschreven en na 2000 nam het gebruik van de term eHealth en het aantal publicaties toe. Vooral door de mogelijkheid om vanaf 2009 een Electronic Health Record te delen, in vele landen startende in 2009, ontwikkelde eHealth momentum.

 

Definitie

De World Health Organization omschrijft Digital Health als “The field of knowledge and practice associated with the development and use of digital technologies to improve health”. Digital Health verbreed hiermee het bereik van eHealth door nadrukkelijk ook de Health Consumer mee te nemen door middel van smart devices en connectiviteit. Daarnaast vallen ook Internet of Things, Kunstmatige Intelligentie, Big Data en Robotics onder Digital Health.

  • eHealth is technologie gedreven en zorgaanbieder georiënteerd.
  • Doelstelling is dat eHealth de aanbodzijde (gezondheidswerkers) ondersteunt met behulp van technologie zoals het EPD en Clinical Decision Support om betere zorg te bieden aan meer mensen. Het opbouwen van de capaciteiten wordt  gelimiteerd door de financiële middelen.
  • Losse systemen werden vervangen door één integrale oplossing, zorgprocessen gestandaardiseerd en data werd centraal opgeslagen en beschikbaar.
  • Organisatie brede opschaling vraagt om grote initiële investeringen. De financiële ruimte voor zorgorganisaties na de introductie van een patiënten- of cliëntendossier, resource planning, HR en andere systemen is vaak beperkt. Daarnaast kost het beheer van de eHealth systemen veel tijd en brengt hoge kosten met zich mee waardoor de ruimte om doelgericht te investeren en Quadruple Aim doelen te realiseren beperkt blijft. Daadwerkelijke innovatie van zorgprocessen heeft niet tot beperkt plaats gevonden.
  • Het digitaal kapitaal is de afgelopen jaren toegenomen maar dit heeft niet geleid tot productiviteitsverhoging of verhoging van werkplezier.

 

Digital Health

  • Digital Health focust zich op de vraagzijde met de patiënt als oriëntatiepunt in het zorgproces en is zorgmedewerker gedreven.
  • De vierde industriële revolutie (Industrie 4.0) is onderweg en transformeert ook de gezondheidszorg. Digitale transformatie versnelt door volwassen wordende technologieën (bijv. AI, robotica, sensoren),platforms en katalyseert (nieuwe) digitale gezondheidsoplossingen voor het Health 4.0-domein, het digitale gezondheidsecosysteem en biedt nieuwe vormen van waarde creatie.
  • Het digitale gezondheidsecosysteem opent nieuwe kanalen, omni-digital channel, voor de interacties tussen patiënten en zorgmedewerkers.
  • Zorgmedewerkers besteden minder tijd aan administratieve taken. Geïnformeerde gezamenlijke besluitvorming en de inzet van sociale en emotionele competenties wordt ondersteund. Digital Health personaliseert zorg en sluit naadloos aan op het care continuüm met als basis integratie van data en verbeterde zorgpaden en uitkomsten.
  • Gedurende de COVID-19 pandemie hebben we veel succesvolle opschaling van Digital Health oplossingen gezien zoals thuismonitoring. Technologie om zorgpaden te verrijken en snelle opschaling op basis van relatief lage financiële investeringen.

 

We denken graag mee in het maken van keuzes . Vanuit onze missie om de zorg health consumer georiënteerd en zorgverlener gedreven te transformeren.