Skip to content

Value

The impact of Digital Health on Quadruple Aim

The Quadruple Aim model derives from the earlier Triple Aim model developed by the Institute for Healthcare Improvement adds improving the experience of healthcare providers to the existing three dimensions. With this, the model endorses the idea that achieving the maximum potential of the three domains is only possible if we also improve the experience of care providers.

 

Improve patient experience

The patient experience is already measured as a quality indicator . Patient experience is central to the development of the Healthcare Continuum. Previously transformed industries such as finance, retail and media have fully focused on increasing productivity, efficiency and the consumer experience to develop differentiation and increase customer loyalty. This domain is also developing rapidly within the healthcare sector and is primarily driven by the healthcare organization. This applies, for example, to the treatment of Hemodialysis and ALS.

 

 

 

Patiënten met nierziekten ondergaan wekelijks (gemiddeld 3 keer per week een halve dag) een hemodialysebehandeling binnen het ziekenhuis hetgeen fysiek en emotioneel een grote impact heeft. Het zorgaanbod verbreden met Digital Health is bij uitstek geschikt omdat het een enorme positieve impact heeft op de ervaringen van de patiënt. Het doel is die patiënten die een stabiele historie hebben in de thuissituatie zelfstandig de behandeling uit te laten voeren. Hiervoor volgt de patiënt een 2 tot 3 maanden opleiding begeleid door een verpleegkundige. De patiënt leert zelfstandig de shunt aan te prikken, de dialysemachine klaar voor behandeling te maken, controles uit te voeren en problemen waar mogelijk op te lossen. Patiënten met voldoende ervaring en vaardigheden kunnen na een extra training zelfs tijdens de slaap de behandeling uitvoeren. 

De voordelen

 • Niet langer wekelijks naar het ziekenhuis hoeven komen maar vanuit een vertrouwde thuisomgeving dialyseren.
 • Eenvoudiger in te passen in het dagelijks leven.
 • Eigen verantwoordelijkheid.
 • Minder ruimte in het ziekenhuis nodig en verpleging kan meer tijd besteden aan patiënten die wel in het ziekenhuis de dialysebehandeling krijgen.

Overwegingen

 • Mogelijke aanpassingen aan thuissituatie en benodigde fysieke ruimte vereist.
 • Emotionele belasting van omgeving bij eventuele ondersteuning thuisbehandeling.
 • Patiënt voert niet langer dialysebehandelingen uit samen met andere patiënten. Samen behandelen kan emotionele verlichting bieden.

 

ALS is een chronische progressieve ziekte van de zenuwcellen waarbij de spieren geleidelijk aan uitvallen. Omdat de mobiliteit achteruitgaat hebben veel patiënten baat bij het reduceren van bewegingen richting het ziekenhuis. Om hierin te voorzien worden primair drie vormen van Telehealth toegepast. Videoconsultaties, zelf monitoren en NIV monitoren. Videoconsultaties betreffen consultaties  tussen patiënt en/of mantelzorger en de zorgprofessional door gebruik van een real time videoverbinding. Bij zelf monitoring voert de patiënt zelfstandig metingen uit en verstuurd de gegevens naar het medisch team. NIV monitoring houdt in dat de Non invasieve beademings (NIV) data van de patiënt op afstand wordt gemonitord en verstuurd naar het medisch team. 

De voordelen

 • Minder tijd in het ziekenhuis spenderen
 • Patiënt voelt meer regie en zelfvertrouwen
 • Verhoogd gevoel van veiligheid mede door monitoring
 • Verhoogd inzicht in remote monitoring data
 • Verlaging van kosten ziekenhuisopnamen
 • Lage technologische kosten ten opzichte van baten

Overwegingen

 • Snelheid en stabiliteit van draadloos internet
 • Balans vinden tussen Telehealth en de mogelijkheid om gevoelige onderwerpen 1 op 1 aan tafel te bespreken
 • Training voor eindgebruikers en gebruiksvriendelijke inzet van technologie

 

Improved health worker experience

With the introduction of the Electronic Patient and Client records, an important step has been taken in the standardization of work processes and conversion from analog to digital.

There is still progress to be made in the user-friendliness as well as improving the primary process. Data often has to be entered twice or more often and links with other systems are missing. As a result, a doctor spends 40% time on administration.

By setting up links and interfaces per specialization, developing interoperability and using healthcare platforms (connected to the EHR or ECD), the systems can be developed more intuitively and it becomes easier for the healthcare professional to use solutions such as Telehealth.

Increase care outcomes

Digital Health can increase healthcare outcomes. Both at patient level and at population level.

Personalized care

With personalized care, the patient has a choice and control over the organization and implementation of care. The starting point is the patient's needs.

Population Health Management

With Population Health Management we bundle patient data from multiple sources Real Time together into workable patient records, group them and use the results to monitor patient groups. In this way we can monitor the Quadruple Aim progress and continuously improve it.

Reduce healthcare costs

In the short term, the greatest gains can be made by increasing productivity . To do this, we need to connect islands, write information once and make the interface of the technology better match the way of working. By becoming part of the Healthcare Continuum, the Health Consumer is connected to the healthcare organizations. This allows the right care to take place in the right place.

For each phase of the Digital Transformation, an important contribution is made to the reduction of healthcare costs.

Omnify is the Digital Health knowledge partner.