Skip to content

Digital Health 

A health consumer oriented and health worker driven consultancy firm for the practical realization of digital transformation.

 

Increasing health outcomes starts with an endpoint and roadmap

Stages

Discover

Discover the needs of the patients and caregivers 

Analyse

Objectives and insights via the Omnify Digital Health Assesment

Develop

Distinctive digital Health vision, strategy and roadmap

Realize

Realization of strategy and roadmap. Adjust and maintain

Verkennen

Ontdek de laatste Digital Health ontwikkelingen

Analyseren

Bepaal de doelstellingen en verkrijg inzicht via het Digital Health Assessment

Ontwikkelen

Onderscheidende Digital Strategie en Roadmap met waardecreatie als uitgangspunt

Realiseren

Realisatie van de Strategie en Roadmap waarbij een breed draagvlak wordt verkregen

Our Services

Digital Health Strategie

Connecting Health consumers, -workers and healthcare delivery organizations.

Digital Health Assesment

Gain organizational and departmental insight into the maturity to deploy Digital Health services.

Workshops

Improve collaboration, insights and outcomes. Achieving results together with conviction.

 

 

Roadmap

Derived from the Digital Health Strategy, the five-year roadmap. A actionable roadmap containing the most relevant Digital Health developments.

Ambassador

Both memberstate and regional agenda developments shaping the  Healthcare Continuüm. 

Inspire

Learn more abou the most relevant developments within the Healthcare Continuüm and distinquish hype from reality. 

Het Open Platform

Onderdeel uitmaken van het Healthcare continuum . Real Time data te delen met andere zorgorgasniaties, health consumer en overheidsinstanties. Ontdek welke mogelijkheden en valkuilen er zijn binnen een open ecosysteem voor samenwerking in de regio.

Referentiearchitectuur

Op basis van de Digital Health Strategie ontwikkelen we optioneel de bijbehorende referentie architectuur waarop besluitvorming en technologie geplot worden.

Digital Health 
Strategie
Digital Health Assesment
Workshops
Inspiratie
Ambassedeur
Roadmap

Why working with Omnify?

Result driven
Proven approach
Together strong

Contact