Skip to content

Diensten

Digital Health Strategie

Vandaag vinden vele Digital Health initiatieven plaats. Voor de opschaling en de doorgankelijkheid is het van belang dat Digital Health capaciteit wordt verankert binnen het zorgproces. Zo komt eigenaarschap en verantwoordelijkheid op de plaats van de activiteit. 

Alleen van daaruit zijn we in staat om de vele eilanden te verbinden en organisatie breed een optimale  balans te vinden tussen menselijke zorg en digital health. De Digital Health Strategie fungeert hierbij als verbinder tussen patiënt en zorgverlener met ondersteuning vanuit Informatie en Medische Technologie. Succesvolle Digital Health strategieën stellen waarde creatie centraal en zijn gericht op duurzaamheid. 

De richting van de strategie is sterk afhankelijk van het profiel van de organisatie (waarin willen wij ons onderscheiden), businessmodel, het risico dat we willen nemen, de cultuur en gemaakte keuzes. De Digital Health Strategie wordt pragmatisch, concreet en sterk op de uitvoer ontwikkeld zodat verankering binnen het zorgproces gerealiseerd wordt.

 

Digital Health Assesment

Om het niveau van Digital Health te kunnen meten heeft Omnify het Omnify Digital Health Assessment ontwikkelt. Dit assesment biedt een systematische bases om:

  1. Het huidige niveau van Digital Health te meten op menselijk, procesmatig, technologisch en organisatorisch vlak. 
  2. Realistische doelen stellen en een helder groeipad doorlopen richting het volgende niveau.
  3. Informeren over de voortgang van ontwikkeling en tijdig bijsturen van aanpak

Met deze uitkomsten verkrijgt de organisatie continue inzicht en biedt het een gefaseerde route naar volwassenheid.

Zowel de kracht en de te ontwikkelen domeinen om de Digital Health doelen te realiseren worden zichtbaar waarmee op resultaten gestuurd wordt.

Roadmap

Meerjaren roadmap van Digital Health op basis van de Digital Health Strategie en uitkomsten van het Digital Health Assesment. Het resultaat is een heldere routekaart om richting te geven aan de strategie. De uitkomsten van het Digital Health Assesment worden verwerkt zodat het niet uitsluitend een technologisch gedreven routekaart is maar rekening houdt met de ontwikkeling van de organisatie, afdelingen en beleid. Vanuit de roadmap kan de meerjarenplanning opgesteld worden. Omnify beschikt over inzicht in het tempo van  Digital Health  ontwikkelingen zodat de Roadmap hype van realiteit onderscheid, onderscheidend vermogen ontwikkeld en tegelijk realistisch en uitvoerbaar is. 

 

Procesconsultatie

Procesconsulatie is de hefboom voor waardecreatie door Digitale Transformatie en Digital Health.

Digital Health focust zich op de vraagzijde en is zorgmedewerker gedreven. De patiënt/zorgconsument is oriëntatiepunt in het proces. Om de waarde uit Industrialisatie 4.0 beschikbaar te maken voor de zorg is samenwerking cruciaal.  De kracht van eHealth toont zich soms als valkuil door de benadering te beperken tot technologie. Juist de integrale benadering is de belangrijkste kritische succes factor om Digital Health oplossingen te verankeren in het primaire proces.

Daarom maakt Omnify gebruik van procesconsulatie om de visie van alle belanghebbenden te verkrijgen, aanwezige kennis en informatie te ontsluiten en voor de creatie van het draagvlak.

Bovendien zorgt het voor transparantere en onderbouwde besluitvorming. Procesconsulatie verbindt in essentiële samenwerking.

Deze aanpak is verweven met een programmatische benadering bestaande uit het Omnify Waardenmodel en de Digital Health Toolkit.

Meer weten over onze manier van consulteren? Neem contact  op voor onze consulatiecode of vraag een consultatie aan.

Workshops

Met workshops van Omnify de horizonten verkennen. Start de beweging in multidisciplinaire teams. 

Workshops ter voorbereiding en na afronding van het Omnify Digital Health assesment zodat inzichten gezamenlijk worden omgezet in resultaat. 

Hiervoor wordt niet alleen de expertise van Omnify op  Digital Health, maar ook onze vaardigheden met betrekking tot verandermanagement ingezet om stakeholders te verenigen, verbinden en  samen te laten werken om doelen te verwezenlijken. Tijdens het intakegesprek worden de doelen, verwachtingen, samenstelling van de groep en opzet besproken. Wij geloven in een laagdrempelige en pragmatische aanpak.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Vul het formulier in en er wordt binnen 24 uur contact opgenomen.