Skip to content

Digital Health  Assesment

 1. In welke mate is de zorgorganisatie een geschikte omgeving voor Digital Health?
 2. Feitelijk fundament voor Digital Health Planning
 3. Inzicht op afdelingsniveau
 4. Inzicht in risico's
 5. Benchmark

Digital Health Assessment

Het Digital Health Assessment ontwikkeld door Omnify meet in welke mate de zorgorganisatie klaar en ondersteunend is voor de inzet van Digital Health. Hiervoor onderzoeken we 14 categorieën tot op afdelingsniveau variërend van leiderschap en strategie, tot klinische ondersteuning, standaarden en cultuur. Het invullen van het assessment duurt ongeveer 1 uur per digitale vragenlijst. Hierdoor kan men op ieder gewenste tijdstip en locatie het assessment uitgevoerd worden. Ongeveer 200 vragen variërend van generiek tot specifiek op werkzaamheden niveau geven gedetailleerd inzicht. Door jaarlijks te herhalen wordt progressie gemeten en kan concreet bijgestuurd worden  op resultaten.  

Doelen en uitkomsten

De uitkomsten van het assesment vormen de basis voor een gestructureerde planning, prioritering  en inzet van Digital health. Begrijpen waar de ruimte zit en waar doelgerichte investeringen nodig zijn. 

Zorgorganisaties gebruiken de uitkomsten als:

 • De Digital Health Baseline. 
 • Het Fundament voor strategisch planningsproces.
 • Waarop prioriteren om succesvol Digital Health in te zetten?
 • Waar zitten de kansen en wat vormen de grootste risico's?
 • Wie binnen de organisatie zijn onze power users?
 • Progressie monitoren door jaarlijks te herhalen en doelgericht bijsturen
 • Bevorderen van samenwerking tussen afdelingen. Van elkaar leren en begrijpen waar en hoe geëxcelleerd wordt.

Vragen zijn verdeeld over drie thema's en 14 categorieën. In de drie thema's staat centraal in welke mate:

 • de zorgorganisatie in staat is om digital health te leveren?
 • de zorgorganisatie het vermogen heeft om digitaal (samen) te werken.
 • de technische infrastructuur aanwezig is om Digital Health services te leveren?
If you can not measure it, you can not improve it.
Lord Kelvin