Skip to content

Aanpak

Verkennen

Ontdek de patiënten en zorgverleners en ontwikkel de samenwerking

Analyseren

Doelstellingen en  inzicht via het Omnify Digital Health Assesment

Ontwikkelen

Onderscheidende  Digital Health Visie, Strategie en Roadmap 

Realiseren

Realisatie van Strategie en Roadmap met breed draagvlak 

Digital Transformation & Digital Health

De inzet van Digital Health binnen het zorgcontinuüm op basis van digital transformation.

Fase 1
Ontwikkelen van de Digital Health Strategie. Het converteren van analoge of fysieke informatie en consolideren van legacy systemen. Optimalisatie van het Elektronisch patiënten/cliënten dossier, integratie en vergroten van interoperabiliteit. Introductie van Digital Health oplossingen.

Fase 2
Focus op productiviteitsverhoging middels procesinnovaties. Het gaat hier om het verbinden van de ICT-eilanden en de vele disciplines door slimmer werken en zorgpaden te innoveren, inzet van Digital Health platformen en data, patiënt beleving te verbeteren en samenwerking met alle partijen mogelijk te maken. Gestart wordt met Real Time Health System (RTHS) zodat de zorgverleners en zorgorganisaties samenwerken binnen het patiënt georiënteerde Zorgcontinuüm.

Fase 3
De organisatie en zorgverleners werken met een waarde en uitkomsten gedreven zorgmodel en een optimale balans tussen fysieke en digitale zorg. Opschaling van de transformatie van het Digital Health ecosysteem. De volwassenheid van het RTHS wordt verder verhoogd. Uiteindelijk ontstaat een continue lerend zorgnetwerk.

Tijd voor aanpakken

Inzicht krijgen in de relevante Digital Health technologieën.  Ontwikkeling van een duidelijk roadmap  voor de komende vijf jaar? Maak dan gebruik van onze gefaseerde aanpak.

Verkennen

Het Business model bepaalt hoe de organisatie waarde creëert, wie de patiënten zijn en hoe de financiën zijn geregeld.  In deze fase analyseert Omnify het model. Waar ligt de kracht en zwakte, en welke ontwikkelingen beïnvloeden het model? Door de belangrijkste Digital Health trends en ontwikkelingen op het business model te plotten ontstaat er een gezamenlijk startpunt.  

Uitkomst

Het Business model in relatie tot de patiënten, en kansen ontdekken voor waarde creatie met inzet van  Digital Health voor patiënten en zorgmedewerkers.

Analyseren

Business- en Digital Health scenario's worden opgesteld waarbij specifiek gekeken wordt naar scenarioplanning van het EPD/ECD. Op basis van de ambitie worden doelstellingen bepaald en de kritische succesfactoren geïdentificeerd om tot waarde creatie te komen. 

Belangrijk onderdeel is het Omnify Digital Health Assessment. Voor meer informatie over het assessment klik hier. De uitkomsten vormen de basis van de Digital Health strategie en roadmap. 

Uitkomst

Scope van de Digital Health strategie afbakenen, inzicht in haalbaarheid verkrijgen en een uitgebreid GAP assessment. 

Ontwikkelen

We verkrijgen snel inzicht vanuit de key stakeholders middels de Digital Health workshop en interviews. Samen werken we aan brede acceptatie van key principes, metrics en besluitvorming. Parallel aan de ontwikkeling van de Digital Health Strategie blijven we werken aan vergroting van het verkregen draagvlak waarna alle input geplot op de uitkomsten van het assesment de basis vormen van de Digital Health Strategie.

Uitkomsten

Digital Health Strategie

One Pager

Roadmap

Uitdagingen & Inzichten

Realiseren

Communicatie

Ontwikkelen van de kernboodschap & communicatiestrategie.

Monitoren & Afstemmen

Continue monitoren van progressie, specifiek op waarde creatie en bijsturen. Vastleggen en uitdragen van succes en opzetten van communicatiestromen binnen de organisatie waardoor Digital Health een levendige samenwerking wordt over alle lagen en zich blijft doorontwikkeling op basis van interne en externe ontwikkelingen.

Omnify Digital Health Assesment

Jaarlijks herhalen van het assesment waarmee er op basis van de uitkomsten continu wordt bijgestuurd.